Επίσκεψη στα Νοσοκομεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολης