Συνάντηση με το Εμπορικό Επιμελητήριο και τον Εμπορικό Σύλλογο