Παρουσίαση των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων στο Rex